ExpandIT Kortfunktion – geografisk overblik og effektiv planlægning

Geografisk overblik over medarbejdere og opgaver

Kortvisningen findes på Planning Boardet i ExpandIT Service Management-løsningen, og brugen af kortet forudsætter, at der er oprettet to API-nøgler hos Google til dette formål.
På kortet kan man se opgavernes placering geografisk markeret med et flagikon. Farven på flaget indikerer, hvilken status opgaven har og matcher umiddelbart status-farverne fra Planning Boardet. Et ternet flag betyder, at opgaven er afsluttet.
Medarbejdernes placering vises også på kortet – såfremt de har sagt ja til at dele deres lokation – og markeres med et ikon forestillende en mand. Placeringen afspejler medarbejderens lokation på det tidspunkt, vedkommende senest har tilgået ExpandIT. Ligesom flagene afspejler farven på trøjen på medarbejderen status på den seneste opgave, vedkommende har arbejdet på.

Planlægning med henblik på effektivitet

Der er sammenhæng mellem Planning Boardet og kortet, så hvis der fx klikkes på en opgave på Planning Boardet, vil den markeres på kortet og dens sammenhæng med andre opgaver planlagt til samme medarbejder vises – og i hvilken rækkefølge de er planlagt til at blive udført.
Det er også muligt at planlægge direkte i kortet. Ved klik på en opgave vises et vindue med informationer om denne samt en række funktioner. Her er det blandt andet muligt at ændre opgavens lokation ved at trække flaget hen til den ønskede placering på kortet, tildele opgaven til en medarbejder ud fra hvem, der befinder sig tættest på opgaven, samt beregne ruter og ankomsttidspunkter.

Overblik og øget effektivitet

ExpandIT kortfunktion kan dermed både anvendes som overblik over opgaveudførelsen og medarbejdere, men kan også bruges direkte som planlægningsværktøj ud fra opgave- og medarbejderlokationer, så den største grad af effektivitet i planlægning og eksekvering af opgaver opnås.

Kontakt
ExpandIT International

Slotsmarken 12
DK-2970 Hørsholm
Denmark

Telefon

[+45] 45 17 86 00

E-mail

sales@expandit.com

SE/VAT


DK 21389781

Århus

Mølbakvej 4
8520 Lystrup

ExpandIT Mobile:
Mølbakvej 4
8520 Lystrup

SE/VAT
DK 31948118

ExpandIT Canada Inc.

317 Adelaide West, Suite 1002
Toronto, Ontario M5V 1P9
Canada

Telefon

+1 647 499 6690

E-mail

sales@expandit.com

ExpandIT GmbH i. G.

Am Kiel-Kanal 2
DE 24106 Kiel

Telefon

+49 431 530 299 78

ExpandIT Solutions Ibérica S.L.

Edificio Ceudas Planta Baja Of. A
Camino de Ceudas Nº 2
28232 Las Rozas (Madrid)
Spain

Telefon

+34 91 640 88 88

E-mail

info@expandit.es

ExpandIT Inc.

4046 North Goldenrod Road #263
Winter Park, FL 32792
USA

Telefon

+1 617 366 2852

E-mail

sales@expandit.com